söndag 7 oktober 2007

Varför skydda tätortsnära skog?

Jag fortsätter att lägga upp texter om tätortsnära natur som jag samlat på mig under året. Här är några bra argument som ursprungligen kommer från Naturskyddsföreningen.
-----------------------------
En tätortsnära skog:

– bidrar till luftrening och bullerdämpning

– har en positiv inverkan på lokalklimatet (vindskydd, utjämnar temperaturer, mm)

– ger förbättrad folkhälsa som innebär lägre sjuk- och hälsovårdskostnader

– i grannskapet ökar fastighetsvärdet för närliggande områden

– ökar områdets attraktionskraft och bidrar till försköning av staden

– inspirerar till fysisk aktivitet

– kan minska stress och ångest, samt kan verka positivt mot depression hos äldre

– är gynnsam för rehabilitering

– utgör en pedagogisk resurs för skolor och stimulerar till utomhusaktiviteter och ekologisk förståelse

– behövs för rekreation och friluftsliv

Inga kommentarer: