torsdag 4 oktober 2007

Skogens betydelse

Jag har följt debatten om Kalmars tätortsnära naturområden i mer än ett år och samlat på mig fakta och argument, nyheter och länkar. Min tanke är att lägga upp en del av detta här på bloggen.
----------------------------
När svenska folket rangordnar de intressen som ska råda över skogen så bedöms skogens betydelse för folkhälsan och friluftsliv som det absolut viktigaste. Råvaruförsörjningen kommer först på fjärde plats, strax före jakt- och fiskeintresset.

Idag säger man att ungefär 85 % av Sveriges befolkning är urbaniserade, dvs. bor i någon av de nära 2000 tätorter som finns i Sverige. 70 % av glesbygdsbefolkningen bor inom 5 km från närmaste tätort. Det innebär att ungefär 95 % av Sveriges befolkning bor i eller relativt nära en tätort. Större delen av befolkningen har valt att bo på en yta som motsvarar drygt 1 % av Sveriges landareal!

Tätortsnära natur viktig för rekreation
Nu när majoriteten av befolkningen är koncentrerad till en liten del av Sveriges yta så är det lätt att inse att den tätortsnära naturen är otroligt viktig som vardagsnatur för en majoritet av svenskarna. De flesta besöken görs nära hemmet eller vid någon friluftsanläggning.

Just avståndet har visat sig vara viktigt när svensken väljer plats för sin rekreation. Avståndet till ett rekreationsområde bör inte överstiga 1 km för att besökas flitigt. Det gör att alla skogar och naturområden som finns nära och insprängda i tätortsbebyggelsen har ett väldigt stort värde.

Bo nära skog - mindre stress
Den svenska befolkningens fysiska aktivitet är ofta för låg och många drabbas av för mycket negativ stress. I medeltal lider vi av stress någon gång i veckan. Man har funnit att antalet tillfällen man lider av stress minskar med minskat avstånd till grönområde. Förmågan att kunna koncentrera sig förbättras vid naturupplevelser och man kan även registrera positiva förändringar av blodtryck och puls.

Naturen är också en pedagogisk miljö för barns lärande. Elever och lärare är aktivare under skoldagen om naturmiljön används under lektioner och raster. Eleverna blir också mer aktiva under lektioner inomhus.

Det finns otaliga exempel på hur människan påverkas positivt av att vistas i naturen, ändå är det fler och fler som saknar en naturlig relation till vår natur. Ett viktigt arbete är därför att på olika sätt underlätta för den moderna människan att ha en bra och lättillgänglig natur nära sitt hem.

Tillgänglig - inte bara avstånd
En bra tätortsnära skog är en skog där besökarnas upplevelser alltid är det viktigaste. Tillgänglighet är en viktig faktor men handlar inte bara om avstånd. Det kan också finnas olika typer av barriärer eller hinder exempelvis trafikerade vägar, järnvägar, stängsel eller vattendrag.

Mentala barriärer kan vara att skogen upplevs mörk och skrämmande eller att den inte är rekreativt intressant. Den tätortsnära skogen måste erbjuda en stor variation och uppvisa mångfald så att brukarens önskemål kan tillgodoses åtminstone någonstans.
Fakta hämtad från Länsstyrelsen Gotland och Naturskyddsföreningen

Inga kommentarer: