torsdag 8 mars 2007

Kalmarsundsleden

En recension av Kalmarsundsleden

Plus: kulturminnen, lättvandrad för barnfamiljer, liten hängbro
Minus: Dåliga kartor, lite monotomt

* Allmän information/Naturen:
Kalmarsundsleden sträcker sig längs kusten genom Kalmar Kommun, det vill säga genom i stort sett hela Möre. 24 km i söder kallas också för Möreleden. Leden är sammanlagt 83 km lång och går fram på gamla landsvägar, järnvägsbanvallar, byvägar och kustridarevägar med tillhörande kulturminnen med allt från torp till kungsgårdar.

Naturen är bitvis mycket vacker och visar upp det bästa som Mörekusten har att erbjuda. I Norr är det lite mer skiftande natur med lite skärgård och lätt kuperade strandängar, medan det i söder är nästan helt platt.

* Svårighetsgrad: Lättvandrad, men bitvis tät vegetation.

* Ansluter till:
Torsåsleden i söder & Blekingeleden.

* Vatten, vindskydd, soptunna, mm:
Servicen längs leden är mycket varierande och vindskydden är lite sporadiskt utplacerade, men det är inga långa sträckor. Vindskydden är dock överlag i bra skick och har ofta sällskap av ett enkelt utedass och en iordningställd eldstad. Att få tag i vatten är inget problem trots dom få vattenposterna, det är bara att knacka på någonstans och fråga lite snällt.

* Ledmarkeringar, karta och information:
Markeringen av leden är den klassiska röd/orange färgklickar på träd och stolpar, ibland förekommer även pilar med avstånd i kilometer. Markeringen är helt ok, det är svårt att gå vilse. Spångar och mindre broar är i skrivande stund i dåligt skick, hängbron över Ryssbyån är dock nyrenoverad.

Kartan är riktigt dålig och är helt inaktuell, den trycktes 1995. Som sagt ska man ändå bara följa kusten och det är egentligen omöjligt att gå vilse, men jag tycker att om man tillhanda håller en karta ska den stämma. Texten i informationshäftet är dock bra och det går att läsa lite om platserna man passerar. Kartan/häftet köper man på Kalmar Turistbyrå för cirka 30 kronor.