tisdag 23 oktober 2007

In Taberna

En klassiker i "modern medeltid"
..........................................................
Sitta på en krog och dricka
och vår ande vederkvicka
Så vårt anlete månd skina
det är bot mot död och pina
Här får alla jävlar sjunga
och ta svärord på sin tunga
Sången har vi en moral i
Den som dricker han blir salig.

Synd och nöd vi aldrig frukta
om vi blott vår aska fukta
En vill halsa en vill smutta
en vill rapa en vill prutta
En vill gärna spela kort han
spelar säkert av sig skjortan
En vill kelas en vill grälas
en vill spy han kan bes(t)jälas.

Först en skål för dig som mäktar
smäkta efter öl och nektar!
Två för vänner till Vår Herre!
Tre för dem som har det värre!

(Tal:) Fyra skålar för de arma fångna!
Fem för alla kära hädangångna!
Sex för alla skökors ljuva sköten!
Sju för påvens dystra kyrkomöten!
Åtta för betryckta dryckesbröder!
Nio för var näsa som är röder!
Tio, en för varje bud som brutits!
Elva för all tid som nu förflutit!
Tolv för Jesus! Töm alla tunnor!
Tretton stop för alla kåta klosternunnor!
Drick för helgon och för busar!
Skål för allt som oss berusar! (../)

Drick för makan drick för maken
drick för ryssen och slovaken
Drick för ditt och drick för datten
drick för da´n och drick för natten.
Drick för snälla och för dumma
drick för eldiga och ljumma
Drick för mästare och dårar
drick för höstar och för vårar.

Drick för feta drick för magra
drick för hiskliga och fagra
Drick för krassliga och klena
drick för armarna och bena
Skål för alla fat och bunkar
drick för fan för fulla munkar
Drick för loppan, drick för lusen
drick för hundra, drick för tusen.

Om var människa skall bli full, då
räcker ej all världens gull, så
krögarn tjänar på vår fylla
upp på honom vill vi skylla
den misär och all den vånda
drinkarn måste genomstånda
I Gehenna må han brinna
och sin svåra synd besinna.

När man sitter här på krogen
är man bara Bacchus trogen!
När vi trängs tätt runt borden
intet tynger oss på jorden!
Skål för hela kristenheten!
skål för token där, med geten!
Skål för alla, skål för lika,
skål för fattiga och rika!

Några spelar, några super
Några fruktar för sitt liv.
Några räds för graven djuper
Andra söker split och tjiv.
SKÅL för er perversa bröder
SKÅL för er vars hjärta blöder
SKÅL för flinka skål för lata
SKÅL för alla desperata!

3 kommentarer:

Anonym sa...

super! vem är den som sjunger detta? var kan man få tag i mp3 eller i midi till denna låt?

melodin som hörs bakom orden - Dröm är dröm och saga saga.

Vidkund sa...

Hej! Kul att du hittade hit, det är ju inte så många som gjort. "In Taberna" är riktigt bra! Kolla på: http://www.viking.se/in-taberina-poeta-magica-978.html

Dock ej klart om det är svensk text.

Kantelemannen sa...

Hejsan hoppsan! Var har du fått tag i denna svenska text, i synnerhet vers 1-2 samt den om "Om var mänska ska bli full, då räcker ej all världens gull etc"?