onsdag 10 oktober 2007

Ölandssången

Ur LT:s (Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag) Sångbok från 1951.
Sven Erik Sjöholm
------------------------------------
Här är fagra sommarlandet, vindarnas och solens ö. Här är karga vinterlandet, stormarnas och fåkens ö. Näktergalens gröna lunder, alvargrimmans öde hed. Öland, tusen blommors under, hembygd tag vår sång och ed!

Vita kyrkor, tysta gårdar ligga spridda på din grund. Stilla tala minnets vårdar likt ett sus i helig lund. Tusenårig saga spinner än på döde mäns bedrift och i mullen än man finner glömda fäders skumma grift.

Mjukt du stiger upp ur havet, vindomsusad sångens ö. Är ditt öde än begravet, mogna skall det ur sitt frö. Starka armar skola viga all sin kraft åt dig, vår mor, och din framtid ljus skall stiga ur vår kärlek öm och stor.

Inga kommentarer: