tisdag 22 januari 2008

Kommunens onaturliga naturvård

Har Kalmar Kommun glömt bort att Svinö är naturreservat? Ja, det kan man fråga sig. Kommunens senaste projekt på Svinö är inte särskilt lyckat, man har i all välmening breddat de fina skogsstigarna och lagt ett rejält lager grus ovanpå. Säkert bra att springa på för de hurtiga motionärerna, men det ser inte vackert ut och det passar inte in på Svinö vars natur faktiskt är skyddad.

Visserligen står det i reservatföreskrifterna att friluftslivet ska främjas och det är bra att kommunen lägger resurser på våra naturområden. På Värsnäs har man nyligen gjort likadant, skillnaden är att där finns ett välanvänt motionsspår som varit i behov av upprustning under flera år. Motionsspåret på Värsnäs anlades några år innan området blev naturreservat. Att som på Svinö gå in i ett redan skyddat område och göra så här pass stora ingrepp känns bara fel.

Dessutom fortsätter kommunen att "vårda" sina naturreservat genom att skicka in ett gäng gubbar med motorsågar, resultatet blir alltid det samma. Glesa, sönderkörda skogar som i bästa fall tillåts läka de värsta såren innan det är dags igen.