torsdag 27 september 2007

Svinö

Moränön Svinö vid Ölandsbrons landfäste är sedan 1974 ett naturreservat och är idag mycket välbesökt av Kalmarborna för rekreation och motion. Skrattmås, gräsand, skäggdopping, lövsångare, talgoxe och rödhake tillsammans med fälthare, räv, ekorre och flera arter smågnagare är några av de djur som kan ses på Svinö. Större delen av ön är skogsbevuxen med gran och tall, stränderna har en variationsrik flora. På norra udden finns rester av en skans från stormaktstiden som användes för att kontrollera segelrännan genom Kalmarsund.

Stigar och spångar inbjuder till motion och här finns badplats, stenbrygga för fritidsbåtar, hundbadplats, vindskydd och flera iordningställda eldstäder. En vacker vårdag vallfärdar folk till Svinö för en skön, avkopplande stund i solen.

Läs mer om Svinö på Länsstyrelsens hemsida.

Inga kommentarer: