onsdag 26 september 2007

Gammelskog till vrakpris!

Annons från Blocket.se:

"Nu säljer vi vår sista fjällnära gammelskog. Passa på och gör ett riktigt skogsklipp till vrakpris! Just nu höga priser på rejält timmer. Snart finns ingen skog kvar av denna kaliber. Avverka och plantera monokultur. Idag är det mycket sällsynt med bevarade områden av detta slag. Området ligger mycket naturskönt och vackert beläget.

* Riktigt gammal och orörd urskog.
* Kuperad terräng med många vattenhål och rikkärr.
* Många rödlistade arter.
* Stort inslag av gammal sälg och asp.
* Riklig förekomst av hänglav, knappnålslav och lunglav.

Skynda att införskaffa detta fina område. Avverka innan lagar och paragrafer sätter stopp för skogsskövling."

Inga kommentarer: