söndag 30 september 2007

Horsö-Värsnäs

Liksom Svinö är området Horsö-Värsnäs naturreservat sedan 1974 och är ett viktigt rekreationsområde för Kalmarborna. Genom reservatet går vandringsleden Kalmarsundsleden och framför allt Värsnäs är anpassat för ett enkelt friluftsliv med motionsspår, badplats, båtbrygga och vindskydd med eldstäder. Friluftsfrämjandet har sedan 25 år tillbaka sin friluftsgård på Värsnäs där man bedriver en blandad verksamhet för alla åldrar.

Naturreservatet är lättframkomligt och bjuder på en skiftande natur. Västra Horsö är ett öppet landskap med ekbackar och strandängar mot den idag vassbevuxna havsviken. I östra delen växer skogen ända fram till Kalmarsund.

Halvön Värsnäs är till större delen skogsbevuxen men skogen är gles och gallras ofta för att lyfta fram de stora ekarna som minner om svunna tiders djurhållning. Flera av ekarna är avsatta som naturminnen. Området är präglat av jordbruk och skogsskötsel, under 1700 och 1800-talet fanns ett säteri på Hörsö som var säte för släkten von Sydow.

Läs mer om Horsö-Värsnäs på Länsstyrelsens hemsida.

Inga kommentarer: